Arbeidsmarktperspectief en baantevredenheid in de non-profit sector onderzocht

Ook medewerkers in de publieke sector voelen de hete adem van bezuinigingen en reorganisaties. Het landelijke medewerkersonderzoek van I&O Research laat zien dat de veranderende marktomstandigheden ook invloed heeft op de tevredenheid van medewerkers in de non-profit dienstverlening.
16 april 2013

Ook medewerkers in de publieke sector voelen de hete adem van bezuinigingen en reorganisaties. Het landelijke medewerkersonderzoek van I&O Research laat zien dat de veranderende marktomstandigheden ook invloed heeft op de tevredenheid van medewerkers in de non-profit dienstverlening.

Kwart ervaart verslechtering

Een kwart van de medewerkers in de non-profit dienstverlening ervaart een verslechtering van de eigen arbeidsmarktsituatie. Hiermee scoort de sector slechter dan de zakelijke dienstverlening waar zo’n een op de vijf medewerkers negatief is over de ontwikkeling van de eigen arbeidsmarktpositie. De mindere arbeidsmarktbeoordeling is voor het grootste deel gekoppeld aan een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en nauwelijks aan een baanverlies.

Baantevredenheid blijft op peil

Ondanks dat relatief veel medewerkers kritisch zijn over het eigen arbeidsmarktperspectief, is slechts 6 procent echt ontevreden met zijn of haar baan. Dit is conform het totaalbeeld. Ook is vergeleken met andere sectoren een kleine groep werknemers op zoek naar ander werk (12 procent). Dit zal samenhangen met de baanmogelijkheden die niet voor het oprapen liggen en de ambtelijke rechtspositie ten aanzien van onder meer ontslag. Een aanscherping van het ontslagrecht kan van invloed zijn op de baantevredenheid in de publieke sector. Overigens geldt daarbij dat wanneer medewerkers in de non-profit dienstverlening wel ander werk (zouden) zoeken ze dit in vergelijking met andere sectoren vaak ook via vakliteratuur doen.

Verschil in baanbeleving tussen profit en non-profit dienstverlening

Het landelijke medewerkersonderzoek van I&O Research laat zien dat medewerkers in de profit dienstverlening bij veel aspecten van het werk meer tevreden zijn dan medewerkers in de non-profit dienstverlening. Met name het verschil op de onderdelen fysieke werkplek, werkdruk en toekomstperspectief is opvallend. Bij één aspect scoort de medewerkerstevredenheid in de non-profit dienstverlening duidelijk wat hoger, namelijk het contact met collega’s.

Discussie

Zetten de laatstgenoemde bevindingen het traditionele beeld van de ambtenaar op losse schroeven? Ja en nee. Aan de ene kant is het toch verrassend om te merken dat werknemers in de non-profitsector op vrijwel alle aspecten minder tevreden zijn over hun baan dan medewerkers in de profit sector. Dit past immers totaal niet in het traditionele beeld dat wij van de ambtenaren hebben. Aan de andere kant moet wel bedacht worden dat deze onderzoeksresultaten de beleving weergeven en dus geen objectieve meting van de baankwaliteit zijn. In dat opzicht is het dus ook goed mogelijk dat medewerkers in de non-profit sector hogere eisen aan de baankwaliteit stellen en juist daardoor minder snel tevreden zijn!

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.