Afstudeerders in beeld!

Waar blijven de Twentse techniek-studenten met een diploma op zak? Dat is een van de vragen die zowel werkgevers, gemeenten, het UWV Werkbedrijf en onderwijsinstellingen in de technische branche in Twente graag beantwoord wilden zien.
17 april 2012

Waar blijven de Twentse techniek-studenten met een diploma op zak? Dat is een van de vragen die zowel werkgevers, gemeenten, het UWV Werkbedrijf en onderwijsinstellingen in de technische branche in Twente graag beantwoord wilden zien. Deze organisaties zijn verenigd in de Twentse Taskforce Technologie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (TTOA). Een van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. Een van de speerpunten van de (TTOA) is daarom het vergroten van de uitstroom van techniek-studenten, zowel in het middelbaar als hoger onderwijs en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Voor de arbeidsmarkt in Twente zijn daarbij twee vragen vooral van belang:
– wat gaan de uitgestroomde techniekstudenten na hun studie doen (doorstuderen of werken)
– en: blijven ze behouden voor de regio?

I&O Research heeft in opdracht van de Twentse Taskforce een onderzoek uitgevoerd onder een kleine 11.000 afgestudeerde MBO- en HBO-studenten techniek om de doorloop van studie naar baan in kaart te brengen. I&O Research heeft hiertoe al in 2010 een nulmeting uitgevoerd onder techniek-alumni van ROC van Twente en de Saxion Hogeschool. Eind 2011 is de éénmeting uitgevoerd, waarbij aan de hand van een webenquête de doorloop van drie cohorten alumni (2009, 2010 en 2011) in kaart is gebracht.

Uit het onderzoek blijkt ondermeer dat de angst ten aanzien van een braindrain niet gegrond is. De mobiliteit van de Twentse techniek-alumni is beperkt. Het overgrote deel blijft na hun studie woonachtig in de regio Twente. Dit geldt in sterkere mate voor de ROC-alumni, voor wie geldt dat ruim 90 procent in Twente blijft wonen. Onder Saxion-alumni is dit ongeveer driekwart. De arbeidsmarktrelevantie van technische opleidingen is nog steeds hoog, gelet op de lage werkloosheidpercentages onder afgestudeerde technici (minder dan 5%). Van de Saxion-alumni techniek is ongeveer driekwart aan het werk gegaan na afronding van hun studie. Doorstudeerders kiezen meestal voor een master aan de universiteit. Onder ROC-alumni is ongeveer tweederde gaan werken en kiest eenderde ervoor om verder te studeren. Meestal doen zij dit aan het ROC van Twente (niveaus 1-3) of Saxion (niveau 4).

Vrijwel alle alumni die na hun studie zijn gaan werken, zijn in een techniekgerelateerde functie gaan werken. Dit geldt zowel voor de ROC- als de Saxion-alumni. Ongeveer driekwart is in een functie op hun niveau gaan werken. Een beperkt deel (ongeveer eenzesde) is naar eigen zeggen onder hun niveau aan de slag gegaan. Van de Saxion-alumni die zijn gaan werken, is ongeveer de helft bij een bedrijf in Twente aan de slag gegaan. In totaal is driekwart binnen Oost-Nederland gaan werken. Onder ROC-alumni is ruim driekwart in Twente gaan werken en is ruim 90 procent binnen Oost-Nederland gebleven.
Van de alumni 2009 en 2010 die na hun afstuderen aan het werk zijn gegaan, werkt ongeveer driekwart nog bij dezelfde werkgever. Een kwart werkt inmiddels bij een ander bedrijf.

Het ROC van Twente en de Saxion Hogeschool zijn voornemens om hun technische alumni te blijven volgen.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.