Wat verstaan we onder melders?
In dit onderzoek verstaan we onder melders: een burger die zich met een ondersteuningsvraag/-behoefte op het terrein van de Wmo bij de gemeente, het Wmo-loket, een welzijnsorganisatie, de huisarts of de wijkverpleging meldt. Het kan zijn dat hieruit een aanvraag is voortgevloeid, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Het gaat om meldingen die in 2015 bij de gemeente zijn binnengekomen. Het kan ook gaan om trajecten die nog in behandeling zijn, of om Wmo-cliënten die voor 2015 al bekend waren bij de gemeente (en die in 2015 een nieuwe melding of aanvraag deden). Overgangscliënten AWBZ/Wmo die in 2015 door de gemeente zijn herbeoordeeld tellen ook mee.

Registreert uw gemeente alleen aanvragers? Dan kunt u een bestand met alleen de aanvragers toesturen. Geef in een mail naar I&O Research wel duidelijk aan dat het alleen aanvragers betreft.
Registreert uw gemeente zowel melders als aanvragers en kan uw gemeente deze groepen niet onderscheiden? Dat is geen probleem. Geef in een mail naar I&O Research wel duidelijk aan dat het bestand zowel melders als aanvragers bevat.

Omgaan met privacygevoelige informatie
Wij willen benadrukken dat, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor dit onderzoek. De persoonsgebonden gegevens worden nooit aan derden verstrekt. De antwoorden van de melders en gespreksvoerders worden anoniem verwerkt, waardoor hun privacy is gewaarborgd. Is voor uw gemeente een bewerkersovereenkomst noodzakelijk? Neem dan contact met ons op, dit regelen wij voor u.

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.