Wat verstaan we onder gespreksvoerders?
In dit onderzoek verstaan we onder gespreksvoerders professionals, zoals Wmo-consulenten of professionals in sociale (wijk)teams, die namens de gemeente in gesprek gaan met mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag (melders). Het gaat om hulpvragen op het terrein van de Wmo of de Zvw, die met integrale oplossingen uit het brede sociale domein kunnen worden beantwoord. Gespreksvoerders kunnen in dienst zijn van de gemeente of een externe organisatie (bijvoorbeeld een welzijnsinstelling, een zorgaanbieder of MEE).
Met ‘in gesprek gaan’ bedoelen we het voeren van gesprekken tussen gespreksvoerder en melder (ook wel cliëntgesprek, onderzoek, vraagverheldering of keukentafelgesprek genoemd). In het gesprek gaat het erom dat de gespreksvoerder zo veel mogelijk informatie krijgt over de cliënt: over diens huidige leefsituatie, de beperkingen die deze ondervindt en over diens eigen mogelijkheden tot oplossingen of in het eigen netwerk. Samen worden er resultaten en oplossingen geformuleerd.

Omgaan met privacygevoelige informatie
Wij willen benadrukken dat, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor dit onderzoek. De persoonsgebonden gegevens worden nooit aan derden verstrekt. De antwoorden van de melders en gespreksvoerders worden anoniem verwerkt, waardoor hun privacy is gewaarborgd. Is voor uw gemeente een bewerkersovereenkomst noodzakelijk? Neem dan contact met ons op, dit regelen wij voor u.

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.