Hier kunt u zien welke gegevens wij nodig hebben van de melders

Kenmerken bestand met alle melders (op basis van dit bestand trekt I&O Research de steekproef)

Uniek nummer

Postcode (vier cijfers)

Geslacht

Geboortedatum

Datum melding

Aard ondersteuningsvraag melding

A1

1234

Vrouw

1-1-1970

 

 

A2

4312

Man

9-5-1935

 

 

 

Kenmerken bestand met de geselecteerde melders (na het verstrijken van de
afmeldperiode)*

Uniek nummer

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsel

Achternaam

Adres

Postcode

Plaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

Datum melding

Aard ondersteuningsvraag melding

A1

Vrouw

K.

Van

Hof – de Vries

Stationsstraat 4A

1234AA

Opmeer

1-1-1970

0229-123456

 

 

A2

Man

J.

 

Janssen

Graaf van Lutstraat 3

4312BB

Opmeer

9-5-1935

0229-654321

 

 

* De gegevens in dit overzicht zijn fictief.

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.