Hier kunt u zien welke gegevens wij nodig hebben van de gespreksvoerders. Gespreksvoerders zijn professionals die namens de gemeente gesprekken voeren met burgers met een ondersteuningsbehoefte (de hulpvraag verkennend en samen oplossingen formulerend), zoals Wmo-consulenten of professionals in sociale (wijk)teams.

Wij ontvangen graag een overzicht (bij voorkeur in Excel) met de volgende gegevens van alle gespreksvoerders:

  • Gemeentenaam cq. organisatienaam
  • Geslacht gespreksvoerder
  • Voorletters, voorvoegsels en achternaam gespreksvoerder
  • Adres, postcode en plaats van de organisatie
  • Zakelijk telefoonnummer gespreksvoerder
  • Zakelijk emailadres gespreksvoerder
  • Werkgebied (bijvoorbeeld bepaalde wijk(en), bepaald dorp(en) of hele gemeente)
  • Specialisatie (Wmo-breed, multiprobleemgevallen, jeugd, ouderen, GGZ, etc.)

Als u hulp nodig heeft bij het maken van het bestand met gegevens van gespreksvoerders, dan kan I&O Research u daar uiteraard bij ondersteunen. Wij bespreken uw vragen en de mogelijkheden graag met u.

Kunt u sommige van deze gegevens niet aanleveren? Vermeld dit dan alstublieft in een email aan I&O Research.

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.