Informatie over de dataverzameling onder melders

Klik hier over wat we verstaan we onder melders.

Het proces waarbij we uw hulp vragen verloopt als volgt:

  1. U ontvangt een e-mail met de inloggegevens voor onze beveiligde website.
  2. U maakt een bestand aan met Wmo-melders en checkt deze lijst op actualiteit (bv. door te vergelijken met de GBA) om te zorgen dat verhuisde en overleden personen eruit gehaald kunnen worden. Het gaat om alle melders die in de periode januari t/m december 2015 bij de gemeente zijn binnengekomen. Hier kunt u lezen wat we wel en niet verstaan onder een melder. Klik hier voor een overzicht van welke gegevens wij nodig hebben van de melders. Vervolgens koppelt u aan elke melder een uniek nummer. Als u alleen een bestand met meldingen kunt aanmaken (en niet met melders), dan moet deze op persoonsniveau worden ontdubbeld. I&O Research kan u hierbij helpen.
  3. U plaatst het meldersbestand op de beveiligde website (deze gegevens zijn alleen te zien voor uw gemeente en I&O Research, dus niet voor andere gemeenten). Doordat u aan iedere melder een uniek nummer heeft gekoppeld hoeven er geen NAW-gegevens of BSN-nummers te worden verstuurd. Op deze manier waarborgen we de privacy.
  4. I&O trekt een steekproef uit het door u aangeleverde bestand op basis van het unieke nummer per melder. I&O Research selecteert willekeurig voldoende melders binnen uw gemeente voor deelname aan het onderzoek en plaatst dit steekproefbestand weer terug op de beveiligde website. Wij sturen u daarvan bericht. In de regel zal het gaan om niet meer dan 100 melders die wij per gemeente selecteren. Alleen in de grote gemeenten selecteren wij wat meer melders.
  5. U koppelt vervolgens zelf de adresgegevens aan het steekproefbestand op basis van het unieke nummer per melder.
  6. U stuurt de geselecteerde melders een aankondigingsbrief. I&O Research heeft hiervoor een brieftekst ontwikkeld, die de gemeente in haar eigen briefsjabloon kan zetten, samen met een ondertekening van de eigen Wmo-coördinator. Klik hier voor de brieftekst. In de brief wordt aan melders de mogelijkheid geboden om zich binnen één week af te melden voor het onderzoek. Als men zich niet afmeldt, nemen we aan dat zij instemmen met benadering door I&O Research.
  7. De gemeente plaatst de contactgegevens van de melders op de beveiligde website. I&O Research verwijdert de melders die zich hebben afgemeld uit het bestand. Zij worden niet voor het onderzoek benaderd.
  8. I&O Research stuurt een tweede toelichtingsbrief met aanvullende informatie over het onderzoek naar de melders. Hierin staat onder meer wanneer en hoe zij zullen worden benaderd.
  9. Vervolgens gaan medewerkers van I&O Research bij de melders langs om een interview bij hen thuis af te nemen of een afspraak daarvoor te maken.

Als u hulp nodig heeft bij het maken van het bestand met gegevens van melders, dan kan I&O Research u daar uiteraard bij ondersteunen. Wij bespreken uw vragen en de mogelijkheden graag met u.


Omgaan met privacygevoelige informatie
Wij willen benadrukken dat, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor dit onderzoek. De persoonsgebonden gegevens worden nooit aan derden verstrekt. De antwoorden van de melders en gespreksvoerders worden anoniem verwerkt, waardoor hun privacy is gewaarborgd. Is voor uw gemeente een bewerkersovereenkomst noodzakelijk? Neem dan contact met ons op, dit regelen wij voor u.

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.