Informatie over de dataverzameling onder gespreksvoerders

Klik hier over wat we verstaan we onder gespreksvoerders.

Wij benaderen gespreksvoerders met het verzoek een online of schriftelijke vragenlijst in te vullen. Ook voor het benaderen van de gespreksvoerders hebben we de hulp van uw gemeente nodig. Hieronder staat het proces beschreven:

  1. U ontvangt een e-mail met de inloggegevens voor onze beveiligde website.
  2. U plaatst een bestand met de namen en contactgegevens van alle gespreksvoerders binnen uw gemeente. Hier kunt u lezen wat we verstaan onder gespreksvoerders. Klik hier voor de gegevens die wij nodig hebben van de gespreksvoerders.
  3. I&O Research trekt een willekeurige steekproef uit dit bestand en stuurt (een deel van) de gespreksvoerders een schriftelijke vragenlijst toe (en een persoonlijke code waarmee de vragenlijst naar wens ook online kan worden ingevuld).

Omgaan met privacygevoelige informatie
Wij willen benadrukken dat, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor dit onderzoek. De persoonsgebonden gegevens worden nooit aan derden verstrekt. De antwoorden van de melders en gespreksvoerders worden anoniem verwerkt, waardoor hun privacy is gewaarborgd. Is voor uw gemeente een bewerkersovereenkomst noodzakelijk? Neem dan contact met ons op, dit regelen wij voor u.

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.